Bombs

                             NATO Bombs

Training

BDU 33 BEX-11
bom BDU33 blank bom BXE-11
MK106
bom MK106
BDU 45B   BDU 50A/B
bom BDU45 bom BDU-50
BDU-56   Jdam ER
bom BDU56 bom GBU38 ER

 

General Purpose & Penetration

BLU109   BLU110, BLU111
bom BLU109 blank bom GBU32
BPEB Series
bom BPEB
BRIP 400   M117
bom BRIP400 bom M117
 MK80   MK81, MK82, MK83, MK84 GP
bom MK80 a bom MK82 snake

Guided

GBU10

 

GBU12
bom GBU10  blank bom GBU12
GBU15   GBU24
bom GBU15 bom GBU24
GBU-27   GBU-28
bom GBU27 bom GBU28
GBU-31   GBU-32
bom GBU38 bom GBU32
GBU-35B   GBU-38/B
 bom GBU32 bom GBU38
GBU-39   GBU-53/B
 bom GBU-39-SDB-2S  bom GBU-53_SDB-II
JDAM ER
bom jdam-er-boeing

Incendiary

M117 R NAPALM

 

MK80 PFI
blank bom MK80 frag
MK82 PFI   MK83 PFI
bom MK80 frag bom MK80 frag
 blank

                                        CIS Bombs

Training

P 50-75
   P-50SHD
bom P50-75N blankblank bom P50-75SHD

General Purpose & Pre-fragmented

OFAB 100-130   OFAB 100-120PF
Bom OFAB 100-130 blank Bom OFAB 100-120PF
FAB 250-270   OFAB 250-270
Bom OFAB 250-270 wfuze Bom OFAB 250-270
FAB 500M   OFAB 500M
bom FAB500 bom fab 500M
FAB-500T   OFAB-500U
 bom FAB500T cut bom OFAB500 U

Concrete Piercing

BETAB-500 Sh
bom BETAB500 ShP  blank

Fuel Air Explosive

ODAB-500 PM
bom ODAB 500PM blank

Guided

KAB-500 L                      KAB-500 KR
bom KAB500L  blank bom KAB500 KRb
KAB-1500 L
bom KAB1500L

Incendiary

ZAB-250

ZAB-500

blank blank bom ZAB500 CHblank