save – Bombs

NATO Bombs

Training

BDU 33 BEX-11
bom BDU33 blank bom BXE-11
MK106
bom MK106
BDU 45B BDU 50A/B
bom BDU45 bom BDU-50
BDU-56 Jdam ER
bom BDU56 bom GBU38 ER

General Purpose & Penetration

BLU109 BLU110, BLU111
bom BLU109 blank bom GBU32
BPEB Series
bom BPEB
BRIP 400 M117
bom BRIP400 bom M117
MK80 MK81, MK82, MK83, MK84 GP
bom MK80 a bom MK82 snake

Guided

GBU10


GBU12
bom GBU10 blank bom GBU12
GBU15 GBU24
bom GBU15 bom GBU24
GBU-27 GBU-28
bom GBU27 bom GBU28
GBU-31 GBU-32
bom GBU38 bom GBU32
GBU-35B GBU-38/B
bom GBU32 bom GBU38
GBU-39 GBU-53/B
bom GBU-39-SDB-2S bom GBU-53_SDB-II
JDAM ER
bom jdam-er-boeing

Incendiary

M117 R NAPALM


MK80 PFI
blank bom MK80 frag
MK82 PFI MK83 PFI
bom MK80 frag bom MK80 frag
blank

CIS Bombs

Training

P 50-75
P-50SHD
bom P50-75N blankblank bom P50-75SHD

General Purpose & Pre-fragmented

OFAB 100-130 OFAB 100-120PF
Bom OFAB 100-130 blank Bom OFAB 100-120PF
FAB 250-270 OFAB 250-270
Bom OFAB 250-270 wfuze Bom OFAB 250-270
FAB 500M OFAB 500M
bom FAB500 bom fab 500M
FAB-500T OFAB-500U
bom FAB500T cut bom OFAB500 U

Concrete Piercing

BETAB-500 Sh
bom BETAB500 ShP blank

Fuel Air Explosive

ODAB-500 PM
bom ODAB 500PM blank

Guided

KAB-500 L KAB-500 KR
bom KAB500L blank bom KAB500 KRb
KAB-1500 L
bom KAB1500L

Incendiary

ZAB-250

ZAB-500

blank blank bom ZAB500 CHblank